valerie bass

Smart Services

Raum D406

Telefonnummer 07531 206 421

Mail v.bass@htwg-konstanz.de

GLORIA BOHN

SerWiss

Raum E108

Telefonnummer 07531 206 634

Mail gloria.bohn@htwg-konstanz.de

TALA MOAREFI

SerWiss

Raum E108

Telefonnummer 07531 206 9022

Mail t.moarefi@htwg-konstanz.de

JULIUS TAUBERT

Smart Services

Raum D406

Telefonnummer 07531 206 318

Mail j.taubert@htwg-konstanz.de

STEFAN SCHWEIGER

Service Innovation Campus

Raum P312

Telefonnummer 07531 206 443

Mail schweiger@htwg-konstanz.de

laura richter

Veranstaltungsmanagement

Raum 

Telefonnummer 

Mail 

ADRESSE

HTWG Konstanz

Alfred-Wachtel-Straße 8

78462 Konstanz

STEFAN SCHWEIGER

Service Innovation Campus

Raum P312

Telefonnummer 07531 206 443

Mail schweiger@htwg-konstanz.de

laura richter

Raum 

Telefonnummer 

Mail 

Veranstaltungsmanagement

Stefan Schweiger – Service Innovation Campus

Raum P-202
Mail schweiger@htwg-konstanz.de

Valerie Bass – Smart Services

Raum D-406
Telefonnummer 07531 206 421
Mail v.bass@htwg-konstanz.de

Simon Barjasic – Smart Services

Mail sbarjasi@htwg-konstanz.de

Lucas Kellenbenz – Smart Services

Mail lucas.kellenbenz@htwg-konstanz.de

Maximilian de Geus – SerWiss

Raum D-407
Mail m.degeus@htwg-konstanz.de 

Timo Fulde – Smart Services

Raum E-204
Mail t.fulde@htwg-konstanz.de

Julian Kemmer – Handel innovativ

Raum E-204
Mail j.kemmer@htwg-konstanz.de

Tamara Würstle – Handel innovativ

Raum E-205
Mail t.wuerstle@htwg-konstanz.de

Michael Eddelbüttel – Handel innovativ

Raum E-205
Mail meddelbu@htwg-konstanz.de

Adresse

HTWG Konstanz
Alfred-Wachtel-Straße 8
78462 Konstanz

Stefan Schweiger

Service Innovation Campus

Raum P312
Telefonnummer 07531 206 443
Mail schweiger@htwg-konstanz.de

Stefan Schweiger

Service Innovation Campus

Raum P312
Telefonnummer 07531 206 443
Mail schweiger@htwg-konstanz.de